Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club TESSENDERLO

Contact club | Laatste bijwerking : 09/03/2020

Historiek

Lions

In het oostelijke deel van de gemeente Tessenderlo, tussen het Albertkanaal en de Koning Boudewijnsnelweg (E313) ontstond in 1958 het eerste landelijk belangrijke industriepark. In de jaren 60-70 vestigden zich daar diverse nieuwe industrieën en werd de bestaande infrastructuur geleidelijk aan verbeterd. Deze enorme nijverheidsexpansie zorgde tevens voor een sterke bevolkingsaangroei.

De bloeiende industrie bracht veel mensen met leidinggevende functies naar Tessenderlo en deed ook de groep van vrije beroepen snel aangroeien. Raoul Bas, advocaat te Tessenderlo en lid van Lions Club Leopoldsburg en Roger Janssens, Directeur van de N.V. Pittsburg en lid van de Lions Club Diest, vonden dat ook Tessenderlo rijp was voor een eigen Lions Club. Beide pioniers kregen de zegen en steun van hun respectievelijke clubs. 

Eind 1974 werd een aantal mensen aangezocht om de nieuwe club, Lions Club Tessenderlo te stichten en in januari 1975 woonden Maurice Aldelhof, Raoul Bas, Paul Clerckx, Jos Groffy, René Houssa, Roger Janssens, Paul Lamberts, Paul Lambrechts, Jan Legein, Arthur Lloyd, Albert Palmans, Jos Raeymaekers, Jean Roggen, Tony Schepman, Eddy Theré, Stan Schuermans, Bruno Thoeng, Willy Van Elslanden, Stefan Van Oost, Eduard Vermeylen en Daniel Versyck een eerste vergadering bij.

Tijdens hun eerste samenkomsten werd vooral het accent gelegd op het bevorderen van de vriendschap en de kameraadschap tussen de leden. Er werd gewerkt aan een “Reglement van inwendige orde Lions Tessenderlo”, het realiseren van activiteiten en het vastleggen van de prioriteiten voor de sociale steunverleningen.

Op 25 juni 1976 had een eerste bestuursverkiezing plaats met volgend resultaat: Voorzitter: Arthur Lloyd, Ondervoorzitter: Raoul Bas, Secretaris: Eddy Theré, Schatbewaarder: Eduard Vermeylen, Protocolmeester: Paul Lambrechts, Sociale werken: Albert Palmans, Adviserende secretaris: Roger Janssens van L.C. Diest.

Voor de algemene vergaderingen, die ‘dinner meetings’ werden genoemd, werd het kasteel St. Paul te Lummen uitgekozen; de werkvergaderingen zouden plaats vinden in Tessenderlo. Nieuwe leden kwamen de rangen vervoegen: Francois Willemoons, Rik Moors en Luc Binnemans. Op 20 november 1975 werden door Vice-gouverneur Jos Goeyens de kentekens uitgereikt aan de leden van de club, en op 9 maart 1976 werd de Lions Club TESSENDERLO officieel door Lions International erkend.

Datzelfde jaar werd ook L.C.Hasselt Van Veldeke opgericht, en men besloot om samen in de echte Lionsgeest het charter te vieren. Dit was een primeur. Deze Charter night vond plaats op 2 oktober 1976 in het Cultureel Centrum van Hasselt. De “keure-uitreiking” betekende de definitieve start van LIONS CLUB TESSENDERLO. Beide clubs zetten zich gezamenlijk in voor de slachtoffers van de aardbeving “Boemerang” in Guatemala. Het was hun eerste sociaal initiatief.

In het ondertussen meer dan 40 jarige bestaan van onze club volgde nog heel veel initiatieven.