Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club SINT-TRUIDEN

Laatste bijwerking : 08/04/2010

Historiek

Lions

Naast hun familiaal en beroepsleven biedt LC Sint-Truiden aan haar leden een derde ervaring. 

Onze club, opgericht in 1962, kan reeds vele adelbrieven voorleggen.
 
Vriendschap tussen mensen uit verschillende beroepsinvalshoeken is de eerste en voornaamste pijler van onze club werking.
 
Naast de vriendschap pogen we in harmonie te leven met de mensen die ons omringen en trachten we de noden te ontdekken en te verhelpen.
 
Volgende boeiend kontakten helpen ons dit te realiseren :
 
 • een bevoorrechte samenwerking met het gemeentelijk bestuur van Sint-Truiden.
 • een vriendschapsoorkonde met de Koninklijke Technische School van Saffraanberg.
 • een sterke band met de Lionsclub van Bergisch-Gladbach-Bensberg (Duitsland), onze   jumelage club, met de Lionsclub van Bolsward (Friesland) en met onze belgische kontaktclub uit Arlon.
 • talrijke ontmoetingen met de ons omringende Lions clubs uit Limburg en het Luikse hinterland.
 • vele nationale en internationale mogelijkheden tot ontmoeting met 1.300.000 Lions wereldwijd.
 
Een tweede steunpilaar is het meewerken aan projecten :
 
 • International Campaign Sight First, waar de Lions pogen de geneesbare blindheid te bestrijden in de wereld
 • Leefssleutels en waar jongeren geïnformeerd worden over drugs en relationele problemen en oplossingen aangereikt worden.
 • Uitwisseling van jongeren wereldwijd, wedstrijden voor de vrede door middel van posters en muzikale jongeren concours;
 • (Op  www.lions.be wordt uitgelegd hoe omvangrijk al deze acties zijn.)
 
Een derde steunpilaar is de werking van onze club in het weefsel van Sint-Truiden en omgeving:
 
 • Steun aan VZW. Wiric die zich bekommert over volwassenen met lichamelijke of mentale hindernis.
 • Steun aan Sint-Vincentius, die zich bekommert om de armen.
 • Steun aan verscheidene lokale en nationale projecten.
 • Cultureel verbonden met de vrienden van Zoutleeuw
 
Om fondsen in te zamelen organiseert LC Sint-Truiden een aantal weerkerende activiteiten :
 
halfjaarlijkse inzameling van oude kleren, een brunch, een dauwwandeling met ontbijt, concerten en spreekbeurten, zelfs de opname van een CD voor Sight First en tenslotte nog verkoop van schilderijen, geschenken geschonken voor het goede doel.
 
Verder betekent LC Sint-Truiden een multiculturele en multidisciplinaire verrijking voor elk van zijn leden.

Lions clubvrienden delen hun culinaire vaardigheden, vermommen zich in de Sinter Klaas periode, organiseren sportwedstrijden, sommige schrijven boeken, organiseren bedrijfsuitstappen of tentoonstellingen, ze delen hun beroepservaring of realisaties en produceren zelf een film rondom Wiric.

 

Lions delen op de eerste plaats hun vriendschap en staan ten dienste.
Lions hebben slechts een leuze: We Serve