Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club PAJOTTENLAND

Laatste bijwerking : 11/12/2012

Sociale werken

Lionsclub Pajottenland

steunt jaarlijks verschillende projecten. Twee van deze projecten in onze regio zullen wij ook dit jaar weer steunen:

  • De POEL vzw die sinds meer dan 30 jaar voorziet in de opvang van personen met een verstandelijke handicap. 120 personen verblijven in dagcentra en 20 in dag- en nachtverblijf. Zij hebben vestigen in Schepdaal, Sint-Genesius-Rhode, Ternat en Ruisbroek.
  • SCHOONDERHAGE vzw die voorziet in de opvang en huishoudung van mensen met een mentale handicap: 95 personen in dagcentra, 80 in bezigshome en 5 personen in beschermd wonen. Zij hebben vestigen in  Sint-Lievens-Esse, Pollare, Muylem, Lebbeke, Heldergem en Ninove.

Ook andere projecten konden reeds op onze steun rekenen: de Okkernoot,  Pluspunt,

Home Zonnestraal, St Franciscus die zich allen richten tot de mindervaliden uit de regio.

Regelmatig worden ook specifieke en soms dringende noden in de streek verholpen.

 

Naast de sociale iniatieven steunt Lionsclub Pajottenland ook, weliswaar in mindere mate, culturele activiteiten.

 

Lions in de wereld

Sinds 1950 zijn Lionsleden aanwezig, op nationaal en internationaal vlak, om hulp te beiden aan diverse nevolkingsgroepen.

Wereldwijd zijn er ongeveer 1,3 miljoen Lionsleden, verspreid over 200 landen. De Lions internationaal zijn vooral actief rond moeilijke problemen zoals blindheid, drugspreventie, en de strijd tegen suikerziekte.

Lions international, bieden ook een onmiddellijke en doorlopende hulp in geval van catastrofe, alsook een langdurige bijstand voor personen in nood. De Lions verzamelen onder meer brillen om ze opnieuw uit te delen in de ontwikkelingslanden en behandelen miljoenen mensen tegen rivierblindheid via de internationale Lionscampagnes “Sight First I & II" die ook wij 3 jaar steunden.

 

Sociale commissie Lionsclub Pajottenland

Alle sociale activiteiten van Lionsclub Pajottenland worden opgevolgd door een interne sociale commissie onder leiding van dokter Andre Barragan.

Contact via: pajottenland@lions112b.be