Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club PAJOTTENLAND

Laatste bijwerking : 11/12/2012

Historiek

Lions
 
Lions Club Pajottenland werd opgericht in 1981 als onderdeel van de wereldwijde organisatie “Lions International”, die oorspronkelijk in de USA is ontstaan.
Ongeveer een eeuw geleden is Melvin Jones op het idee gekomen zijn ontspanning en vrijetijdsbesteding een sociale en culturele dimensie te geven.
Dit idee werd meteen succesvol onthaald omwille van zijn dubbel doel:
ontspanning én sociale gedrevenheid.
In een mum van tijd werden over de hele wereld clubs opgericht en zo werd de organisatie “Lions International” een feit.
Melvin Jones’uitgangspunt van inzet en dienstbaarheid voor het algemeen belang werd  geconcretiseerd in het motto: “We serve”, dat vanaf 1950 het leidmotief werd van de gehele werking.
L.C. Pajottenland werd opgericht op 18 juni 1981 met als peterclubs L.C. Wezembeek Ruwendaal en L.C. Halle.
Onze eerste voorzitter was Robert De Duffeleer.
De club werd officieel erkend op de Charter Day 12 maart 1983.
Lions Club Pajottenland heeft door de jaren heen geijverd om het Lions ideaal
“We serve” in realiteit om te zetten en waar te maken.
Dit is op verschillende vlakken een succes geworden.
-          lokaal steunen wij verschillende projecten zoals,VZW De Okkernoot,
-          VZW Schoonderhage, VZW Pluspunt…
-          Daarenboven werden er regelmatig specifieke en soms dringende noden in de streek verholpen.
-          De internationale Lionscampagne “Sight First II “, onze wereldwijde Lionscampagne voor de bestrijding van blindheid in de derde wereld werd voor het derde opeenvolgende jaar door onze club gesteund.
L.C. Pajottenland kreeg vanuit de USA de speciale vermelding van “Modelclub”.

-          Naast sociale initiatieven  steunen we ook, weliswaar in mindere mate, culturele activiteiten, zoals de historische concerten in O.L.V.-Lombeek en de verkiezing van O.L.V.-Lombeek als het mooiste dorp van Vlaanderen.

Het is bovendien ook het dorp waar ons clublokaal al sinds 25 jaar gelegen is.