Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club OOSTKAMP

Laatste bijwerking : 22/06/2015

Historiek

In 1988 werd op initiatief van Jo Lantsoght gestart met de oprichting van Lions Club Oostkamp. 

Hij was toen nog lid van LC Blankenberge die meteen het peterschap van de nieuwe club op zich nam. LC Brugge Zeehaven aanvaardde het tweede peterschap.

Het was opvallend dat de bestaande Lions Clubs in die tijd zeer weinig recruteerden binnen de regio Oostkamp, Beernem en Loppem.  De nieuwe club focuste zich dan ook bij voorrang op deze regio.

Eind september 1989 werd het charter ondertekend.

In 1991 werd het peterschap aanvaard van LC Brugge Maritime en in 2004 van de damesclub LC Oostende BO4.  In 1994 jumeleerde de club met LC Bar sur Aube (Frankrijk).

Jaarlijks worden twee fundraisingaktiviteiten georganiseerd : een succesvolle champagneverkoop rond de eindejaarsfeesten en een concert in het voorjaar.  Verder in deze website vindt u hierover meer informatie en kan u lezen welke projecten wij steunen.

LC Oostkamp is een bloeiende club met dynamische leden die in vriendschap boeiende activiteiten realiseren, gedreven door de leuze "We Serve".