Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club MOL GEEL

Laatste bijwerking : 18/04/2012

Sociale werken

1.Den Brand - Mol
 
Wie is Den Brand?
Vzw Den Brand werd 25 geleden opgericht met als doelstelling de opvang te verzorgen van volwassen mentaal gehandicapte personen in een omgeving die zo dicht mogelijk aansluit bij een familiaal milieu. Daarom wordt gekozen voor kleinschalige woonvormen in de gewone woonbuurten. Dit maakt een zo goed mogelijke “ inclusie “ van deze personen mogelijk.
Intussen is de vzw uitgegroeid tot een volwassen instelling die, verspreid over Mol, Herentals en Lier in 15 huizen, opvang verleent aan meer dan 120 gebruikers en meer dan 75 personeelsleden tewerk stelt.
De vzw wordt voor haar werking gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, doch is  voor een belangrijk deel afhankelijk van middelen die voortkomen van schenkingen, sponsering en fundraising activiteiten.
Voor meer informatie kan u terecht op de site van den Brand: www.denbrand.be waar u op de startpagina een zeer goede omschrijving vindt ( o.m. in het kader rechts van deze pagina ) van de doelstellingen en werkwijze van de vzw
 
Gesteund project: verbouwingswerken aan een woning ad Boeretangse dreef
 
2.De schakel - Balen
 
Wie is De schakel? Een verblijf voor een 80-tal mentaal gehandicapten al dan niet gepaard met een fysische handicap
 
Gesteund project: automatisering van binnendeuren in het gebouw
  
3.Mensen in Nood werking te Balen, Geel, Meerhout en Mol
 
Wie is Mensen in Nood werking?
Een actie voor mensen in nood, een actie van solidariteit met de armen rondom ons.
Het zijn 4 vrijwilligers organisaties in de 4 gemeentes met een een gelijkaardig doel van op een laagdrempelige manier mensen opnieuw een volwaardige positie laten verwerven in de maatschappij, en elke groep legt wat andere accenten.
Zo betaalt Lions een pand in Geel dat dienst doet als winkel voor deze mensen. In Meerhout steunen wij een verbouwing dat dienst zal doen als educatieve ontmoetingsruimte.
  
4.Gezinscentrum voor Integrale gezinszorg
 
Wie is Gezinscentrum voor Integrale gezinszorg?
: In Kasterlee gelegen
Organisatie die zorgt voor residentiële opvang en begeleiding van tienermoeders en meerderjarige alleenstaande moeders. Daarnaast is er nog een thuisbegeleiding van 26 gezinnen in de Noorder en Zuider Kempen.
  
Gesteund project:   aanpassing van een aantal studio’s aan de huidige noden  
 
5. Lions International
gesteund project: Campaign Sight First II, een wereldproject van Lions Int. om blindheid (cataract) te voorkomen, op te sporen en te behandelen.
  
6. De As – Dessel
 
Wie is De As? Een volledig begeleid woonproject voor een 10 personen met een meervoudige handicap
Een zelfstandig woonproject voor gehandicapten
 
Gesteund project: Steun bij de bouw van een verblijf voor gehandicapten
  
7. enkele kleinere projecten: nl Brandwondenkids en een jongeren opvangproject in Namibie