Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club MECHELEN LELIENDAEL

Contact club | Laatste bijwerking : 20/04/2016

Historiek

Ontstaan

 

In 1987 vatte stichtend voorzitter Tony Bergé het plan op een Dames Lionsclub op te richten in Mechelen. Immers, in dat jaar werd tijdens de Internationale Lionsconventie van Taipeh het woordje “male” geschrapt uit de internationale statuten.

 

De plechtige keure-overhandiging vond plaats op 25 oktober 1991 in het stadhuis van Mechelen. Lionsclub Mechelen Leliëndael met 24 leden en onder het voorzitterschap van Tony Bergé was de eerste nieuw opgerichte vrouwelijke Lionsclub in het Vlaamse landsgedeelte.

De peterclubs zijn Lionsclub Mechelen Heerlijkheid en Lionsclub Lier Twee Neten.

 

 

Clubfanion 

 

De benaming Lionsclub Mechelen “Leliëndael“ verwijst zowel naar het klooster Leliëndael te Hombeek, dat in 1580 werd verwoest, als naar de proosdij Leliëndael gelegen in de Bruul te Mechelen.

 

In 1233 stond de abdij van Kortenberg de stichting toe van het Norbertinessenklooster Leliëndael (Vallis Lilliorum). Het klooster werd opgericht aan de Zenne-overgang van de oude heirbaan Asse-Kapelle-Hombeek-Mechelen.

In 1580 werd het klooster echter volledig verwoest. De zusters vluchtten naar Keulen. Toen de onlusten voorbij waren, kochten ze de refugie van Sint-Michiels in de Bruul (Mechelen) in 1592. Ze lieten talrijke werken uitvoeren en bouwden en verfraaiden de kerk.

De zusters konden echter niet lang gebruik maken van hun nieuwe prachtige kerk. In 1783 hief het verdict van Jozef II al de kloosters op die zich aan het beschouwend leven wijdden en de zusters moesten vertrekken. De kerk van Leliëndael bleef in die tijd gespaard dankzij haar artistieke waarde. Sedert 1900 is het de residentie van de E.P.jezuiëten te Mechelen.       

Op de clubfanion is de gevel van het klooster van Leliëndael te zien.

 

 

Sociale Werken

 

Vanaf het ontstaan van de club hebben de leden zich actief ingezet om twee grote projecten te realiseren nl een opvangtehuis voor Huntington patiënten (Home Marjorie) in Heist-op-den-berg en een kortverblijf voor thuiswonende kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en fysieke beperking (Huis Willekom) in Mechelen. 

Zowel Home Marjorie als Logeerhuis Willekom zijn nu aan uitbreiding toe.

De nieuwbouw van Home Marjorie werd ingehuldigd op 27 november 2009.

De nieuwbouw van Logeerhuis Willekom werd ingehuldigd in 2010.