Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club MECHELEN DODOENS

Contact club | Laatste bijwerking : 19/11/2018

Historiek

Lions

Welkom op de website van Lions Club Mechelen Dodoens. Bedankt voor uw bezoek en uw interesse. Wij vierden in 2017 ons 40-jarig bestaan!

Sta ons toe even de LIONS organisatie en onze Club voor te stellen.

Waarom Lion worden? Deze website en de video onderaan de pagina zegt het allemaal: www.weserve.org .  Interesse?  Neem contact op met onze secretaris: pol.holvoet@telenet.be

Download de brochure Lions in België hier.

Het globaal doel van Lions en de Lions Clubs International Foundation: lees het hier.


> Onze Opdracht:

Een geest van verstandhouding tussen alle volkeren scheppen en bevorderen teneinde humanitaire noden te lenigen door belangeloze hulpverlening en tot actieve deelname aan het leven van de gemeenschap en internationale samenwerking aanzetten.

> Onze doelstellingen:

Een geest van verdraagzaamheid en verstandhouding onder de wereldbevolking scheppen en ontwikkelen.
Burgerzin helpen bevorderen.
Actief bijdragen tot morele, sociale en culturele vooruitgang van de gemeenschap.
Met bezieling en onbaatzuchtig dienstvaardig handelen.
Zowel in het beroepsleven als in het privéleven getuigen van doelgerichtheid, rechtschapenheid en goede trouw.


Lions zijn overal. Wij zijn actieve mannen en vrouwen in meer dan 206 landen en gebieden. 
Lions hebben een dynamische geschiedenis. Lions ontstond in 1917 en is vooral bekend om zijn strijd tegen blindheid ‚deze maakt deel uit van onze geschiedenis, maar is nog steeds ons belangrijkste werk. Daarnaast zetten wij ons vrijwillig in voor verschillende gemeenschapsprojecten zoals de milieubescherming, voedsel voor de armen en hulp aan de ouden van dagen en mindervaliden.

100 jaar Lions in beeld:  klik hier voor een video (Growth & Expansion - Centennial Video).
 

Lions geven het zicht. Lions werken aan hun missie ‚"vision for all‚" door hun onderzoek van de ogen, het uitrusten van hospitalen en klinieken, het verdelen van geneesmiddelen en het bewustmaken van oogziekten. Dankzij talrijke lokale inspanningen en ons internationaal programma SightFirst, met als doelstelling het uitroeien van blindheid, hebben wij onze inzet voor het behoud van het zicht uitgebreid.

Lions hebben aandacht voor de jeugd. Onze gemeenschapsprojecten wijden zich vaak lokaal aan kinderen en scholen. Op internationaal vlak bieden wij talrijke programma’s zoals het Peace Poster Contest, Youth Camps and Exchange en Leefsleutels.

Ons Leo-programma biedt de jongeren over de hele wereld de gelegenheid tot persoonlijke ontluiking via vrijwilligerswerk. Er zijn ongeveer 144.000 Leo’s en 5.700 Leo clubs in meer dan 140 landen in de wereld.

Lionstoelagen. Sinds 1968 heeft de Lions Clubs International Foundation (LCIF) wereldwijd meer dan 700 miljoen US$ via toelagen geschonken aan Lions humanitaire projecten. LCIF werd in 2007 in een onderzoek van The Financial Times tevens als eerste niet-gouvernementele organisatie geklasseerd.

De Stichting en de Lions bieden samen hulp aan de gemeenschappen die het slachtoffer zijn van natuurrampen door aan onmiddellijke behoeften te voldoen zoals voedsel, water, kleren en medische hulp en door steun te bieden bij de heropbouw op lange termijn.

Lions zijn actief. Ons devies is ‚"We Serve‚". Lions maken deel uit van een globaal service netwerk dat onze lokale gemeenschappen hulp biedt waar nodig.

U vindt meer informatie over LIONS op de nationale website: www.lions.be. 


Lions Club Mechelen Dodoens is een van de vier Lions clubs die onze stad Mechelen rijk is.

Zij werd 40 jaar jaar geleden (op 7 mei 1977 om juist te zijn) geboren. Twintig Mechelaars (gemiddeld 40 jaar jong!) ondertekenden toen, in het Cultureel Centrum, het charter van de Lions International. Zij verbonden zich ertoe om het devies ‘We Serve’ in alle omstandigheden na te leven en toe te passen.

De Club telt vandaag 24 leden onder wie nog 4 stichtende leden.

Ter gelegenheid van onze 40ste verjaardag, de 100ste verjaardag van Lions INternational én de 500ste verjaardag van Rembert Dodoens organiseerde onze Club op 24 september 2017 (ook in het cultureel centrum) een uniek en origineel concert onder het thema MALINOVY SVON 'Mooie (beiaard)klanken uit Mechelen', klokkenklanken en brassmuziek.  Deze "FANTASY FOR BELLS AND BRASS" was een groot succes.

​Op 26 januari 2018 werd de opbrengst van dit concert geschonken aan de Mechelse beiaardschool ter mede-financiering van de nieuwe mobiele huiskamerbeiaard.

Onze Club doneerde tevens een schilderij van de hand van Jef Rottiers welk Jef Denyn aan het klavier van de beiaard afbeeldt, aan de Mechelse Beiaardschool.


Op 10 februari 2019 organiseert onze Club het volgende KAMERBEIAARDCONCERT onder het thema 'BELLS & STRINGS'. Informatie vindt u hier.


Trouw aan haar basisdoelstelling “We Serve” – “Wij Dienen” heeft de club in haar bestaan al vele grote en kleine sociale projecten gesteund:  informatie vindt u op de pagina "sociale werken". 

Wenst u meer informatie of heeft u een suggestie of en vraag omtrent ondersteuning? Aarzel niet en stuur ons een e-mail op het adres dat u in de linkerkolom vindt.

Lions CLub Mechelen Dodoens wenst u graag een prettige dag!

Voor informatie over Rembert Dodoens ((Mechelen, 29 juni 1517 of 1518Leiden, 10 maart 1585) verwijzen wij u graag naar Wikipedia: ​https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembert_Dodoens

                                                           Lions

 

·