Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club MECHELEN

Laatste bijwerking : 09/09/2018

Sociale werken

Lionsclub Mechelen vzw ondersteunt een aantal projecten, enerzijds gericht op medemensen die dicht in onze omgeving leven, anderzijds gericht naar derde wereld projecten. Lionsclub Mechelen vindt het belangrijk bij deze projecten niet enkel financiële middelen ter beschikking te stellen, maar ook andere (kennis, ervaring,..) die de levensomstandigheden van onze doelgroepen wezenlijk verbeteren.

 

  1. Zelfstandig leven door mensen met een handicap

 

Oikonde Mechelen vzw wil kinderen en volwassenen met een handicap begeleiden op hun weg naar huis. ‘Oikonde’ is Grieks en betekent ‘op weg naar huis’ en concreet betekent dit dat de organisatie mensen met een handicap een aantal woonvormen aanbiedt. Met dit gevarieerde aanbod geven ze personen met een handicap de kans zich te integreren in de samenleving. De keuze welke woonvorm aangeboden wordt is afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van de betrokkenen.

Oikonde Mechelen biedt volgende woonvormen aan: Pleegzorg voor minderjarigen - Pleegzorg voor volwassenen – Gemeenschapshuizen - Wonen met ondersteuning van een particulier - Begeleid Wonen – Logeergezinnen.

 

  1. Dagopvang voor mensen met een handicap

 

Het dagverblijf De Maretak in Duffel is een kleinschalig initiatief dat dagopvang biedt aan een vijftiental kinderen en een vijftal volwassenen met een ernstige tot diep mentale handicap met mogelijk bijkomende motorische, sensorische of medische problemen.  Ze worden ingedeeld in 3 groepjes afhankelijk van hun leeftijd, vraagstelling en zorgbehoefte.

De gasten kunnen in De Maretak terecht van 8 tot 18 uur en worden opgevangen in een huiselijke sfeer en geborgen omgeving waar ze een aangepast aanbod aan activiteiten en therapieën krijgen.

 

  1. Opleiding en begeleiding van kinderen

 

Het Sint Janshof in Mechelen biedt aangepast beroepsonderwijs aan in 3 verschillende opleidingsvormen: voorbereiding naar een dagverblijf, naar een beschermde werkplaats of naar het gewone arbeidsmilieu. Het doel is leerlingen voor te bereiden op het leven door voeling te houden met de actualiteit en de samenleving. De doelstelling is elke leerling met de meest geschikte middelen te stimuleren om zijn/haar mogelijkheden en vaardigheden te ontwikkelen, zodat hij/zij zich later kan integreren in een beschermd leefmilieu.

Onze pedagogische eenheden zijn dan ook heterogeen samengesteld namelijk zwakkere en betere leerlingen samen leren leven en activiteiten uitvoeren.