Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club BOOM

Contact club | Laatste bijwerking : 19/06/2019

Sociale werken

Hierbij een greep uit de sociale doelen die wij graag steunen:

Pegode VZW. Woon- en dagbestedingsvoorziening voor volwassenen met een beperking

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) – Vrijwilligerswerking.  Universiteit  Antwerpen. Campus Drie Eiken.

Multiple Sclerose Kring De Hoorn. Zelfhulpgroep voor MS patiënten. Maandelijkse bijeenkomsten en jaarlijkse vakantie.

Kain. Vakantie- en integratiekamp voor kinderen van 6 tot 13 jaar met ontwikkelingsstoornissen. Rit en Eddy Smedts, Patrijzenlaan 33, 2970 's Gravenwezel.

AKABE 'Toetertoe Scoutsvereniging. Jeugdbeweging die zich richt op een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren met een beperking (Terhagen).

G-Voetbal. Sporten voor andersvaliden onder professionele begeleiding. Voetbalpleinen van FC Rupel Boom

Tochtgenoten - Welzijnschakel Hemiksem. Sociale begeleiding en voedselbedeling voor kansarmen in Hemiksem

Welzijnschakel Boom. Steunen hulpbehoevenden en bestrijden kansarmoede in de Rupelstreek. Mevr. Greet Vleesschouwers. Noeverseweg 34, 2845 Niel.

Verder is de club steeds alert om nieuwe projecten m.b.t.hulpbehoevenden in de Rupelstreek te leren kennen, en na grondige evaluatie desgevallend te steunen.
Voor meer informatie kan je contact opnemen via mail met onze verantwoordelijke voor sociale werken, Karel Van Boxelaere. karel.van.boxelaere@creabo.be