Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club BOOM

Laatste bijwerking : 19/06/2019

Historiek

Lions

Lions Club Boom werd opgericht tijdens haar eerste officiële vergadering in december 1960. Deze oprichting werd bekrachtigd op 5 mei 1962 met een charteravond, de avond waarop LC Boom de keure werd overhandigd waardoor ze een deel werden van Lions International, erkend als de meest efficiënte NGO ter wereld.  Paul Van Nuffel, thans nog lid van de club, was één van de stichters.

Het was wijlen André Van Reeth die sinds 1960, met goedkeuring van de peterclub Klein Brabant, in de Rupelstreek op zoek ging naar gezellen om samen het Lionisme te prediken. Een opdracht waarin hij met brio slaagde. Onder het moto "après le verbe "aimer" , "aider" est le plus beau verbe du monde", ofwel "na het werkwoord "houden van" is "helpen" het mooiste werkwoord ter wereld" (een citaat van B. Von Suttner), werkt Lions Club Boom nu bijna 50 jaar onder vrienden samen aan sociaal dienstbetoon binnen de Rupelregio. Vriendschap, maar zeker ook 'helpen' staan nog altijd centraal.

LC Boom heeft zich steeds weten aan te passen aan aan de noden en gedachten des tijds. In december 2009 resulteerde dit in de voor onze club historische beslissing om af te stappen van het voorbijgestreefde idee dat uitsluitend mannen tot onze club  kunnen toetreden. Sindsdien mag LC Boom zich met trots een gemengde club noemen. We zijn er immers van overtuigd dat onze servicevereniging een juiste weerspiegeling van de moderne samenleving behoort te zijn.

Lions Club Boom telt momenteel 20 leden. Het spreekt evenwel voor zich dat we steeds op zoek zijn naar nieuwe gemotiveerde en sociaal geëngageerde leden, zowel mannen als vrouwen ! Interesse om in een vriendschappelijke sfeer de handen uit de mouwen te steken ten dienste van de hulpbehoevenden in onze alsmaar hardere maatschappij ? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren : "We Serve" en in LC Boom doen we dat graag !

"Like ons op facebook"