Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club WETTEREN ROZENSTREEK

Laatste bijwerking : 15/06/2011

Historiek

Lions

Lionsclub Wetteren-Rozenstreek                   

In het voorjaar 1972 maakten een kleine kern rond stichtend voorzitter Christian Rasschaert kennis met de principes van het Lionisme.  De eerste vergaderingen vonden plaats in huize Ten Berg te Oosterzele.  Al snel werd de groep kandidaat leden uitgebreid tot 22. Vóór het einde van 1972 werd het clublokaal verhuisd naar “Het Groenhof” te Melle, en dat zou zo blijven tot op vandaag.  Er werd een chartercomité opgericht en op 6 april 1973 werd onder het peterschap van LC Aalst,  lionsclub Wetteren-Rozenstreek  gecharterd.  Op dat ogenblik was de club met haast allemaal dertigers, veruit de jongste lionsclub  van België. Mede door de jeugdige leeftijd van de leden, was de motivatie, de dynamiek en het mateloze engagement ook ongezien. Al snel wierp dat zijn vruchten af, getuige de uitgebreide lijst  van de gesteunde sociale werken.

Gedurende de  daaropvolgende jaren werd de club verder uitgebreid zodat het ledenaantal  tussen de 35 en 40 schommelt. Hierbij wordt er naar gestreefd om door nieuwe leden aan te werven de club actief en jong te houden.

Wetteren-Rozenstreek is ondertussen ook peterclub van LC Lokeren, LC Poznan (Polen),LC  Gavere Rhodeland, LC Dendeleeuw Denderlions.

“ WE SERVE”

Het leidmotief van de club bestaat erin om bij een duurzame en ongedwongen vriendschap een open oog  te hebben voor de noden van de mens buiten de club. Vanuit deze instelling, kunnen we dank zij een steeds bereidwillige inzet  van de leden, met een onvoorwaardelijk enthousiasme het lionisme dienen! 

 

Bloemlezing  uit Sociale en Culturele werken:

Leefsleutels voor Jongeren

Habbekrats trefpunt Wetteren

Verdienstelijke leerlingen Wetterse scholen

Wetterse BLO-school

De Kiem, Oosterzele

Gerechtskinderen, Dendermonde

MPI Sint-Lodewijk

Wetterse rusthuizen

Schenken van brandstof voor behoeftigen

Bijdrage zwemmarathon voor de Ms-liga

Steun aan het Women Development Self-Employment Training Centre in Kathmandu (Nepal)

Aankoop van minibus ten voordele van de Minder Mobielen Dienst, Wetteren

Hulp bij het bouwproject Omega (dagcentrum voor volwassen mentaal gehandicapten).