Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club SINT JORIS WINGE

Laatste bijwerking : 25/09/2016

Sociale werken

Lions

Het Balanske, Tielt-Winge: een uniek centrum waar gezinnen met een persoon met een handicap zich kunnen ontspannen. Het centrum ondersteunt ouders die hun kind met een handicap, thuis zelf opvoeden. Het centrum heeft een groot aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor deze personen en voor de andere gezinsleden.

't Balanske

Kerstpakketten voor minderbedeelden in Tielt-Winge en Lubbeek: in deze pakketten
vinden de mensen naast etenswaren ook handdoeken, washandjes, producten
voor hygiëne, knuffeldieren...het OCMW zorgt voor de bedeling.

Panal: Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven.
Palliatieve zorg is een intensieve persoonlijke zorg voor zieken in hun laatste levensfase als
er geen middelen meer voorhanden zijn om de ziekte te genezen.

Patiëntenbibliotheek Gasthuisberg, Leuven: aankoop van boeken en stripboeken voor de
patiënten.

FES fiets - functionele elektrostimulatie voor de revalidanten van Pellenberg.

Centre Ophtalmologique de Lukunga in Kinshasa, werd opgericht in 2003 door LC Bondeko in Kinshasa en werd verder uitgebouwd en uitgerust door LC Bondeko en LC Sint Joris-Winge in 2005.  Het centrum is gespecialiseerd in oogonderzoek en oogheelkunde, in het bijzonder in cataractoperaties en is gelegen in een gebied waar zeer arme, behoeftige mensen wonen die geen toegang hebben tot primaire gezondheidszorg.