Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club SINT GENESIUS RODE TUSSEN ZENNE EN ZONIEN

Contact club | Laatste bijwerking : 13/10/2013

Historiek

Van bij het ontstaan tot op vandaag zijn er in onze Club een aantal leden van Sint-Genesius-Rode, maar tevens wonen er minstens een even groot aantal in Beersel.
 
Er werd bij de oprichting van de Club volgend compromis op punt gesteld :
de Club wordt in Sint-Genesius-Rode gevestigd, maar krijgt als naam " TUSSEN ZENNE EN ZONIEN",
naam die zowel Sint-Genesius-Rode (Zoniën) als Beersel (Zenne) omvat.
 
Dit compromis is ook in het vaandel weer te vinden :
Achter het Lionsschild staan twee gekruiste bezems (voor Sint-Genesius-Rode) en op de achtergrond staat een middeleeuws kasteel (voor Beersel)
 
Sint-Genesius-Rode : De Rodenaren dragen de bijnaam "Bezembinders", omdat die activiteit eeuwen lang hun karige bron van inkomsten was. Reeds vanaf de vijftiende eeuw zijn bezembindersgezinnen gekend die vergunning kregen om brem en berkenrijs te snijden in het Zoniënwoud om hiermee bezems te vervaardigen en te verkopen op de lokale markten tot in Brussel.
 
Beersel : De waterburcht te Beersel werd rond 1300 opgetrokken en diende, samen met nog een paar andere versterkingen, om het hertogdom Brabant te beschermen tegen de expansiedrang van de graven van Vlaanderen en Henegouwen. In de eerste tijden was de burcht eigendom van de heren van Witthem, later van de prinsen van Arenberg, om ten slotte in verval te geraken. In de 20 ste eeuw werd het kasteel gerestaureerd en is nu bekend als een van de mooiste voorbeelden van een "waterburcht" in ons land.