Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club MAASLAND

Laatste bijwerking : 24/05/2014

Historiek

Lions

Opgericht onder het peterschap van drie Limburgse Lionsclubs (Overpelt, Tongeren en Midden Limburg) is LC Maasland gecharterd op 20 mei 1978. Het werkingsgebied strekt zich uit van Kinrooi tot Lanaken, de hele Maaskant dus, tot in Bree. Al van bij de oprichting hebben wij nauwe contacten met een jumelageclub in Nederland, die toevallig dezelfde naam draagt.

In 1986 deelden wij samen met LC Overpelt het peterschap over een nieuwe Lionsclub in de regio Bree-Bocholt, namelijk LC Breughel.

De ledenwerving gebeurt uit alle mogelijke beroepen, met een zo breed mogelijke spreiding wat betreft geografie en diverse sectoren. Het samenbrengen van al die verschillende ervaringen en achtergronden maakt het mogelijk om intiatieven te nemen die tegemoet komen aan de hoogste sociale noden in ons werkingsgebied.

Maandelijks komen wij twee maal bijeen: op de eerste donderdag van elke maand in ons clubrestaurant De Mardaga, en op de derde maandag van elke maand ten huize van een lid, waar de practische werking en de organisatie van de uiteenlopende activiteiten wordt geregeld.


Onder het motto "We Serve" proberen we uit de vriendschap tussen de leden een meerwaarde te creëren, zodat die vriendschap ten goede komt aan de gemeenschap waarin wij leven