Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club LOKEREN

Laatste bijwerking : 10/01/2020

Sociale werken

Dienst aan de gemeenschap

(Voor een overzicht van de gesteunde sociale werken, zie http://lionsclublokeren.be/nl/sociale-projecten-die-lc-lokeren-ondersteunde-2016)

Een van de hoofddoelstellingen van een serviceclub is dienst aan de gemeenschap. Dit verwezenlijken we door het steunen van sociale projecten en trachten te helpen waar nood is.

 

Om dit te realiseren dienen fondsen verzameld te worden. Lions Club Lokeren organiseert hiertoe naast onze bestendige Actie Oude Kleren (het ophalen en sorteren van oude kledij), een wijnproeverij met verkoop, een maatjesavond, een aperitiefconcert enz.

Met de verworven gelden worden acties gesteund zowel op internationaal, nationaal als op lokaal vlak (dit in het bijzonder).

 

Lions Intemational organiseert wereldwijd acties en projecten, zoals Sight First (het uitroeien van de belangrijkste oorzaken van blindheid, zoals cataract, trachoom en rivierblindheid) .

Een voorname geldreserve zit in het Lions Clubs International Foundation, een fonds dat geld ter beschikking stelt wanneer zichwaar ter wereld ook een ramp voordoet.

 

De associatie Lions Clubs Belgium organiseert en ondersteunt over heel het land acties zoals de Voedselbanken, de Vredesposter (tekenwedstrijd in de scholen met de vrede als thema) en Leefsleutels (pedagogische methodieken die de jongeren leren een verantwoorde houding te bepalen tegenover de veelvuldige ontsporingen binnen de huidige maatschappij, zoals drugs, alcohol, geweld, tabak).

Lions Club Lokeren ondersteunt deze internationale en nationale acties en werkt er actief aan mee.

 

Het grootste deel van onze opbrengsten dienen om de lokale niet commerciële groeperingen die een zware nood hebben financieel bij te staan. Ook initiatieven van Lokeraars in de derde wereld of ontwikkelingslanden worden ondersteund. Evenals culturele initiatieven die bijdragen tot de ontwikkeling van de lokale bevolking.

Lions Club Lokeren heeft de laatste jaren o.a. steun verleend aan: het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland VZW (opleiding van de vrijwilligers), Opvanghuis Honingraat VZW, Regionaal Praatcafe Dementie, de Silverspokes (rolstoelbasket voor andersvaliden), OCMW Lokeren (in het rusthuis Ter Polder een jaarlijks Sint-Niklaasfeest, BBQ voor de bewoners en omwonenden, een daguitstap naar de kust), AZ Lokercn - kinderafdeling, sportvereniging A.V.L.O. , Luein Lochristi, Akabe, Mindervaliden Vlaanderen afdeling Lokeren, Sportdienst Lokeren (jaarlijkse sportdag voor het Bijzonder Onderwijs), De Kangeroe, Born in Africa, Leraars Zonder Grenzen, sponsoring bij de uitgifte van het Woordenboek van het Lokers Dialect en de uitgave over het Colloquium Prosper Thuysbaert..

 

Lions Club Lokeren steunt in het bijzonder Volwassenenwerking Lokeren (deze zorgt voor de begeleiding bij de diverse vofinen van wonen, werkverschaffing en ontspanning aan 36 volwassenen met een verstandelijke handicap). Naar aanleiding van ons 25 jarig jubileumjaar doet Lions Club Lokeren een bijzonder ruime inspanning voor deze sociale onderneming en schenkt 26.532 euro extra voor de verbouwing en inrichting van het eerste verdiep en de aankoop en installatie van een traplift voor rolstoelgebruikers in het gebouw aan het Molenbergplein te Lokeren.

 

Lions Club Lokeren zal in de toekomst blijven ijveren de dienst aan de gemeenschap te ontwikkelen en te bevorderen.

 

 

Voorstelling van een project: Volwassenenwerking Lokeren

Volwassenenwerking Lokeren heeft in de afgelopen 25 jaar verschillende projecten uitgebouwd voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Telkens opnieuw wordt geprobeerd om iedereen die we begeleiden zo "gewoon mogelijk" te laten wonen en werken.

Het resultaat mag er zijn :

- we begeleiden 35 mensen in verschillende woonhuizen, studio's en appartementen

- in het arbeidszorgproject ' Alderande werken 25 mensen gedurende één of meerdere dagdelen.

- Er is een café, waar wie wil, terecht kan om, met voldoende ondersteuning, deel te nemen aan tal van ontspanningsactiviteiten.

 

 

  

De v.z.w.'s Volwassenenwerking Lokeren - Wonen en Volwassenenwerking Lokeren - en Volwassenenwerking Werken hebben dit kunnen realiseren dankzij de welkome hulp van vele vrijwilligers en sponsors.

Deze vrijwilligers en sponsors zijn voor ons de bruggenbouwers tussen de mensen die we begeleiden en de samenleving.

 

Lions Lokeren is één van deze bruggenbouwers.

Volwassenenwerking Lokeren dankt van harte de leden van Lions Lokeren voor hun enthousiasme, hun daadwerkelijke inzet en financiële ondersteuning.

Bovenal feliciteren we hen met het 25 jarig bestaan en de voortdurende aandacht voor mensen die ondersteuning nodig hebben.