Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club LEUVEN ERASMUS

Contact club | Laatste bijwerking : 10/03/2016

Sociale werken

Lions Leuven Erasmus helpt sociale werken die basisnoden in de maatschappij aanpakken. Deze sociale werken zijn meestal overbevraagd en hebben in verhouding tot de vraag onvoldoende eigen middelen en overheidssteun. Het zijn projecten die het zich niet meer kunnen veroorloven om ad hoc te werk te gaan.

Dit is de specifieke focus van onze club: projecten die noch rups, noch vlinder zijn.