Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club LEOPOLDSBURG ASTRID

Laatste bijwerking : 11/03/2020

Historiek

  • Het idee om een damesclub op te richten in onze regio kwam tot stand in de woonkamer van één van onze stichtende leden, wonende te Leopoldsburg. Aangezien er echter reeds een Lionsclub Leopoldsburg bestond, konden we deze naam niet zonder meer gebruiken. Er werd gezocht naar een toevoeging om ons te onderscheiden van de herenclub. ‘Astrid’ werd al snel besloten, een toevoeging die niet alleen aan de stad Leopoldsburg gekoppeld kan worden via het museum “Mijn Koningshuis”, maar ook via koning Leopold III. De afbeelding van koningin Astrid op onze fanion - een dame met elegantie en engagement, een dame die opkwam voor de zwakkeren in de samenleving, een dame die zich inzette voor liefdadigheidswerk - was dan ook het logische gevolg van de clubnaam.

  • Peterclub : Lions Club Leopoldsburg
  • Meterclub : Lions Club Sint-Truiden Sarchinium
  • Charter : 14 april 2006, met academische zitting in 'Villa Astrid' te Leopoldsburg en avondfeest in 'Hof te Rhode' te Diest
  • Stichtend voorzitster: Raymonde Ghyssels