Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club KEERBERGEN DRIE DENNEN

Contact club | Laatste bijwerking : 12/02/2019

Historiek

LIONS CLUB KEERBERGEN DRIE DENNEN

Ontstaan van de club.
In 1975, nu reeds een 40 jaar geleden besluiten enkele leden van de toenmalige franstalige club "Keerbergen" een nieuwe Vlaamse Lionsclub op te richten; nl. "Lions Club Keerbergen Drie Dennen". Op 25 september 1976 vond de plechtige keure-overhandiging plaats in aanwezigheid van 24 leden.Op dit ogenblik telt onze club 32 leden, waaronder nog steeds 6 stichtende leden.
Oudere leden namen ontslag of zijn overleden, maar steeds werden nieuwe enthousiaste jonge, en soms minder jongere mensen bereid gevonden om de doelstellingen van Lions International te onderschrijven en de plaatsen van diegenen, die ons verlaten hebben, in te nemen.
Wij beschikken over een actieve facebook pagina: https://www.facebook.com/LCK3D

 

FUNDRAISING
Ons Mosselfeest
Elk jaar, in de maand september, organiseren wij, samen met Rozemarijn ons Mosselfeest. Hier steken we samen met het personeel van Rozemarijn, daadwerkelijk de handen uit de mouwen.Alles wordt door ons zelf bereid en opgediend, nl. mosselen kuisen en koken, frieten bakken, dranken bedienen, de zaal klaarmaken en opkuisen enz. En voor diegenen die geen mosselen lusten, hebben we stoofvlees met frietjes of koude schotels. De 700 a 800 aanwezigen bewijzen telkens het succes van deze formule. De opbrengst hiervan gaat dan ook volledig naar Rozemarijn.

Onze Gala-avond
Vroeger hadden we ons "Aspergefeest", waarop velen onder u aanwezig waren. Dit hebben we vervangen door onze Gala-avond die jaarlijks in de maand juni wordt georganiseerd. Het is vooral door de opbrengst van dit feest, dat we onze aanzienlijke steun aan de minder bedeelden kunnen geven, en dit dank zij uw aanwezigheid, onze sponsors, onze adverteerders, en vooral de opbrengst van onze Tombola. Elk jaar is deze tombola meer dan de moeite, gezien de hoofdprijs ter waarde van 5000.00 Euro. Behalve deze hoofdprijs zijn er nog verschillende andere waardevolle prijzen.

 

AKTIVITEITEN BINNEN DE CLUB
Culturele en sportieve aktiviteiten 
Op regelmatige basis worden klassieke concerten georganiseerd met optredens van nationale en internationale orkesten en solisten.”
“Minstens één maal per jaar gaat de club op weekend en wordt er een cultureel interessante stad bezocht. Zo werden in het verleden reeds onder meer Barcelona, Praag, Boedapest, Riga en Krakau aangedaan.”
“Aan de kinderen van onze leden wordt eveneens gedacht: voor hen wordt meestal een ludieke fiets- of wandeltocht in de streek georganiseerd.

ANDERE ACTIVITEITEN
Tot onze traditionele activiteiten behoren onder meer het bijwonen van nationale en internationale  conventies,deelname aan het Europaforum, het bijwonen van de zonevergaderingen en het bezoeken van bevriende Lionsclubs en de door deze clubs georganiseerde evenementen. Ook organiseren wij op jaarbasis twee ladies-nights en onze bestuurswissel vindt plaats in aanwezigheid van onze partners.