Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club HASSELT

Laatste bijwerking : 24/01/2015

Historiek

 

 

Lions Club Hasselt, een halve eeuw inzet voor onze samenleving.

Lions Club Hasselt was de eerste lionsclub in de provincie Limburg. Opgericht in 1957 als 16de lionsclub in België, was zij de basis van de ontwikkeling van het Lionisme in onze regio.

Het initiatief hiertoe werd genomen door wijlen Dr. Victor Nolens, wijlen Frans Theelen en Henri van Soest.

Hiertoe werden zij aangemoedigd en ondersteund door René Gauverit, Gaston Stickelman en Robert Ziegler van Lions Club Bruxelles Centre die onze peterclub zou zijn. De gesprekken verliepen in het frans, doch ze waren het met ons eens dat in onze club Nederlands zou worden gesproken. Dat was in die tijd nog niet zo evident want praktisch alle clubs waren franssprekend.

In korte tijd werden vijftien personen bereid gevonden om zich te engageren voor de Lions doelstelling en werd onze club gecharterd op 6 oktober 1957.

Trouw aan het motto "We Serve" hebben wij van bij de start ons ingezet voor de financiële en materiële ondersteuning van diverse projecten. Hierbij lag de nadruk steeds op nieuwe initiatieven, die genomen werden ter ondersteuning van minderbedeelden in onze samenleving.

Om onze projecten te realiseren organiseren wij jaarlijks onze fundraisingsactiviteiten. Deze zijn in de tijd natuurlijk geëvolueerd. Vandaag zijn de belangrijkste onze traditionele jaarlijkse pensenkermis in het voorjaar en onze wijnverkoop in het najaar. In de organisatie hiervan zijn ook onze ladies in belangrijke mate betrokken en dragen zo ook bij om onze sociale doelstelling te realiseren.