Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club DIEST

Laatste bijwerking : 02/10/2017

Sociale werken

DIEST, modelstad inzake opvang van mentaal gehandicapten

Voor mentaal gehandicapten bestaan er verschillende instellingen naargelang de ernst van de handicap.

Lions Club Diest heeft volgende werken mee gestart:

  • in 1963: de School voor Buitengewoon Onderwijs: De Bremberg
  • in 1967: de Beschermde Werkplaats
  • in 1981: het dagcentrum en Home Martine van Camp
  • in 2014: het project Groenhoef. Gestart in samenwerking met de 5 Lions Clubs uit de regio (Aarschot, Diest, Sint-Joris-Winge, Sint-Pieters-Rode, Tremelo Damiaan) 

 

V.Z.W. School voor Buitengewoon Onderwijs: DE BREMBERG.

De B.O.-school van Diest-Molenstede is van het type II, dus voor matig en zwaar gehandicapten, d.w.z. dat de kinderen die er school lopen een I.Q. hebben van ongeveer 40 tot 60. Deze kinderen verschillen nog sterk onder elkaar. Zo vinden we in Molenstede o.a. mongooltjes, autistische kinderen, microcephalen en mentaal gestoorden.

In 1963 bestond in Diest hoegenaamd niets aan infrastructuur voor gehandicaptenzorg.

Voor gespecialiseerde scholen moest men tientallen kilometers ver en vaak was men dan aangewezen op een internaat.

De Lions Club Diest stichtte een V.Z.W. "School voor Buitengewoon Onderwijs" en richtte een school op voor aangepast onderwijs voor mentaal gehandicapten.

De eerste lessen werden gegeven in een voorlopige klas onder de St Marthakerk, tot er een houten gebouw werd opgetrokken naast de bestaande wijk-kleuterschool. De B.O.-school werd erkend door de staat, die de kosten voor vervoer, leerkrachten en de werkingskosten voor zijn rekening nam.

In de 40 jaar van zijn bestaan nam de school een grote uitbreiding. Op dit ogenblik telt zij 180 leerlingen en 50 leerkrachten.

In het begin was de school ondergebracht in voorlopige houten gebouwen, waaraan steeds werd verbouwd en bijgebouwd. Dit kon zo niet blijven. Gezien het enorme bedrag dat er nodig was, werd lang geaarzeld en uiteindelijk werd er noodgedwongen beslist om tot nieuwbouw over te gaan. In april 1991 werden de nieuwe schoolgebouwen in gebruik genomen. Ze hebben een oppervlakte van 2000 m2 op een perceel grond van 1 hectare 48 ca. en waren voorzien voor ongeveer 80 à 100 leerlingen.

Behalve de klassen zijn er eveneens lokalen voorzien voor logopedie, kinesitherapie en speciale opleidingen in het BuSO.

Vooreerst moet de school zelf een zware inspanning leveren. Met de werkingskosten wordt zo zuinig mogelijk omgesprongen, zodat met het overschot de school zelf een deel van de terugbetalingen kan doen.

Ook de Lions Club zal zijn leden en de talrijke sympatisanten nog voor vele jaren voor verschillende akties mobiliseren. Voor de jaarlijkse kledinginzameling mogen we rekenen op de hulp van de Leo-club, de gasten van Martine Van Camp, de ouders en de leerkrachten van de school.

Regelmatig krijgt de school ook steun van verenigingen in de streek die de opbrengst van hun aktiviteiten aan een goed doel willen besteden. Zo brachten bv. enkele cafévrienden onlangs 1700 euro tesamen door in de stad driekoningen te gaan zingen. Dergelijke giften geven de school weer enige ademruimte.

Tenslotte zijn er nog veel individuen die via een jaarlijkse storting of via een gift niet alleen financiële steun geven, maar hierdoor ook een hart onder de riem steken van de initiatiefnemers en van alle betrokkenen. In het verleden ontving de school ook verscheidene erfenissen. Sommige mensen willen op deze manier na hun dood bijdragen tot de realisatie van een goed werk.

Sinds de ingebruikname van de nieuwe gebouwen is de aantrekking van de school echter toegenomen en steeg het aantal leerlingen tot 155. Onnodig te zeggen dat de gebouwen snel weer te klein waren. Na jarenlange inspanningen hebben we in 2006 de vergunning verkregen om een nieuwe vleugel met drie klassen bij te bouwen. De nieuwe vleugel werd in 2007 officieel geopend.

De school is voorzien voor ongeveer 140 leerlingen, maar elke dag volgen 180 kinderen bij ons les. In 2006 dienden wij een nieuw dossier in om de school te mogen uitbreiden. Nu wordt les gegeven in containers en sparen wij voor ons deel van de financiering van die zeer noodzakelijke bijkomende derde vleugel.

 

Entiris, een maatwerkbedrijf (vroeger “Beschutte Werkplaats Diest”)

In 1967 deed de noodzaak zich gevoelen voor aangepast werk voor gehandicapten. De Lions Club stichtte een V.Z.W. "Beschermde Werkplaats Kapenburg", naar de naam van de burcht die in vroegere jaren stond waar nu de citadel is. De Beschermde Werkplaats startte haar werkzaamheden in een hangar van het leger aan de Leuvense Poort, aan de voet van de citadel, op de plaats waar nu de Mark Mackenstraat is.

Zij startten met 6 werklieden en 2 werkleiders.

In 1971 waren er al 75 werklieden. Daar de hangar moest verlaten worden bestond de noodzaak om een moderne werkplaats te bouwen. Deze zou 12 miljoen kosten (40 miljoen aan de huidige muntwaarde) enkel voor het gebouw en dus zonder de nodige grond mee te rekenen. Dit was financieel boven de krachten van de Lions Club. Uiteindelijk werd de V.Z.W. gefusioneerd met de "Beschermde Werkplaatsen van het Arrondissement Leuven".

In 1971 werd aan de Nijverheidslaan de nieuwe werkplaats van 2.000 m2 gebouwd. Na een brand in 1979 werd het vernielde deel hersteld en werden de gebouwen vergroot tot 3.500 m2. Sindsdien volgden nog verschillende uitbreidingen.

In 2012 werd een naamsverandering doorgevoerd.  Beschutte Werkplaats Diest (BWD) werd Entiris.  Vandaag is Entiris een maatwerkbedrijf met 1700 werknemers en 7 afdelingen verspreid over de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Entiris is actief in volgende sectoren: verpakking, cleanroom & stofarme ruimte en pharma, industrie, handwerk, groenzorg, houtbewerking, home-decoratie, voeding en ook locatiewerk bij de klant ter plaatse.  

Entiris Diest

In Diest situeert zich de cleanroom & stofarme ruimte waar Entiris alle nodige faciliteiten voor de farmaceutische industrie aanbiedt. Ook vertrekken er dagelijks teams die ter plaatse bij de klant in huis werken (verpakking, groendienst, handwerk,…)

Cleanroom

Er zijn 5 cleanrooms ter beschikking die voldoen aan de ISO klasse 7-norm in werking. De medewerkers leven alle reglementen strikt na onder toezicht van speciaal opgeleide werkleiders. In de cleanrooms verpakken en/of assembleren de werknemers o.a. spiraaltjes, safety holders voor injectienaalden en chirurgische instrumenten.

Stofarme ruimte

Het verpakken van geneesmiddelen is onderworpen aan strenge regels. Entiris Diest beschikt over een goedgekeurde infrastructuur van stofarme ruimtes en geconditioneerde opslagruimtes met continue temperatuurregistratie om geneesmiddelen te verpakken (secundair), ompakken doosinhoud, bijsluiter,…), bundelen (krimpverpakking of banding), etiketteren (machinaal en manueel), en te vullen in toonbankdisplays. Een nauwkeurige opvolging onder het toeziend oog van een industriële apotheker garandeert de nodige veiligheid en traceerbaarheid van de goederen. Voor het secundair verpakken en ompakken van humane en diergeneeskundige geneesmiddelen beschikt Entiris Diest over een vergunning afgeleverd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Locatiewerk: Werken “in huis” of “on site” bij de klant

Denkt u eraan om sommige jobs in uw eigen bedrijf te laten uitvoeren? Hebt u voor een korte of langere periode behoefte aan extra medewerkers? Bij Entiris Diest vindt u de perfecte oplossing. Onze mensen komen graag naar u toe onder supervisie van opgeleide en ervaren begeleiders. Ze voeren bij u het werk uit en kunnen inspelen op uw specifieke behoeften. U kunt ze inschakelen voor volgende activiteiten: (her)verpakken, laden en lossen, order picking, goederen monteren of demonteren, goederen assembleren, afval verwerken, bouwpuin ruimen, … Een team van Entiris Diest neemt u het werk uit handen.

Entiris werk op uw maat Entiris Diest vzw–Nijverheidslaan 47–3290 Diest–T 013 31 28 01– info@entiris.be – www.entiris.be

 

Het Dagcentrum en Tehuis voor Alleenstaande Gehandicapten Martine Van Camp.

VZW Martine Van Camp wil een kwalitatief sterk antwoord geven op de vraag van meerderjarige personen met een verstandelijke beperking naar ondersteuning op het vlak van leven, wonen en dagbesteding. We doen dit in een continue en respectvolle dialoog met de persoon met een ondersteuningsvraag en zijn belangrijkste betrokkenen. Home Martine Van Camp wenst deze missie te realiseren in een open bedrijfscultuur met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op dit ogenblik wordt het centraal gebouw aan de Turnhoutsebaan uitgebreid en verbouwd. Daarnaast worden wij op dit ogenblik geconfronteerd met een nijpend plaatsgebrek in ons dagcentrum aan de Speelhofstraat. Door de uitbreiding van het centrale gebouw hebben wij financieel niet de mogelijkheid om een nieuw dagcentrum te bouwen en een maandenlange zoektocht naar een bestaand gebouw in de omgeving heeft nog niets opgeleverd. Voor dit nieuwe dagcentrum kunnen wij niet meer rekenen op bouwsubsidies van de overheid (zie verder: de toekomst).

Groenhoef

Groenhoef ondersteunt mensen met een niet-aangeboren hersenletsel op medisch en sociaal vlak en op
het gebied van verzorging. In Groenhoef is zowel wonen (16 plaatsen), dagbesteding (6 plaatsen) en kortverblijf (1 plaats) mogelijk. Bij de opening in 2014 waren er 53 kandidaten voor de 16 studio’s! Dit bewijst de grote behoefte aan dergelijke voorzieningen. Voor de realisatie van dit project gingen wij een grote lening aan. 
De 5 Lions Clubs uit de regio (Aarschot, Diest, Sint-Joris-Winge, Sint-Pieters-Rode, Tremelo Damiaan) werken samen om de afbetaling van deze lening mogelijk te maken. 

Het initiatief bevindt zich te ScherpenheuvelZichem, in de deelgemeente Schoonderbuken, langsheen de straat ‘Groenhoef’.

Situering

Het is belangrijk dat mensen met een handicap dicht bij huis ondersteuning vinden die aangepast is aan hun vraag. Vzw Stijn begrijpt dat en gaat dan ook voortdurend op zoek naar blinde vlekken in het zorgaanbod.

De lange wachtlijsten in Vlaams-Brabant voor aangepaste ondersteuning aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) liegen er niet om. De nood is hoog! Daarom slaan vzw Stijn en vzw Martine Van Camp de handen in elkaar om een nieuw dienstencentrum op te richten voor personen met NAH: Groenhoef in Scherpenheuvel-Zichem. 

Doelgroep

Groenhoef ondersteunt mensen met NAH op medisch, sociaal en verzorgkundig gebied. In Groenhoef zal zowel wonen (16 plaatsen), dagbesteding (6 plaatsen) als kortverblijf (1 plaats) mogelijk zijn. Het project is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  

Visie

Naast het belang van zorg op maat, individualiteit en privacy, vinden we ook open communicatie heel belangrijk. Iedereen wordt beschouwd als gelijkwaardige partner in het zorgproces.
Niet alleen de zorggebruiker, maar ook de familie en het sociale netwerk spelen vaak een belangrijke rol in het verhaal. Groenhoef is dan ook een open huis, waar je familie, vrienden en kennissen van harte welkom zijn.  

Groenhoef