Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club BRUSSEL HOOFDSTAD

Laatste bijwerking : 09/10/2014

Sociale werken

Lions

 

Eén van de doelstellingen voor een Lion is:
 

"Actief bijdragen aan de morele, sociale en culturele vooruitgang van de gemeenschap".

 

 Lions Club Brussel Hoofdstad heeft gekozen voor een flexibele, gedifferentieerde en pragmatische sociale werking. Prioriteit wordt gegeven aan werken met de jeugd als doelgroep en met Brussel als referentie-gebied.

DE WERKEN VAN LIONS CLUB BRUSSEL HOOFDSTAD

 

 In de Club wordt aan de "Sociale commissie" de taak toevertrouwd om voorstellen van te steunen projecten aan de Algemene Vergadering voor te leggen. Deze projecten kunnen zowel sociaal als cultureel van aard zijn.

 

Gesteunde werken in het verleden
 
 Poverello, Atelier Helen Keller, de Blindenbibliotheek, v.z.w. Dustef, Revalidatiecentrum voor Gehoor- en Spraakgestoorden te Sint-Jans-Molenbeek, de Dienst voor Thuisbegeleiding van mentaal gehandicapten te Dilbeek, de Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten te Brussel, Buurtwerk en Dienstencentrum "Noordwijk", Teledienst Brussel, Nederlands voor Migranten.
 
Recentelijk gesteunde werken
 

 Vaksab, de Kliniek voor Multiple-Sclerose te Melsbroek, Spes Dustef, de Voedselbank, de actie Tweede Taal, de Loopbaanactie, MAKS Kuregem, Mistral, DSJB, de Ark, Kasterlinden, De Heemschool, de Cardijnschool, De Overmolen, de Toverfluit, Sight First II, Christmas at Homes.

 

Voor het Lionsjaar 2011-2012 zijn onze hoofdwerken:

 

1.                  Kamiano Brussel www.santegidio.be
·       Restaurant voor daklozen
·       Wij financieren het Kerstmenu voor enkele honderden daklozen
2.                  De Mangoboom in bloei (Anderlecht)
·       Avondlessen nederlands voor allochtone of franstalige ouders van kinderen die Nederlandstalig onderwijs volgen
·       Wij financieren de vrijwilligers/lesgevers
3.                  ’t Pasrel (Schaarbeek) www.tpasrel.be
·       Tehuis voor opvang en begeleiding van kinderen en jongeren die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden
·       Wij steunen zowel financieel als met professioneel advies renovatiewerkzaamheden van het huis en aankoop van minibusje
4.                  Chicago (Brussel) www.chicago.be
·       Huis voor dagelijkse naschoolse opvang van jongeren van 6 tot 12 en 13 tot 16 jaar uit kansarme en allochtone gezinnen (huiswerk, ontspanning, ontdekking en ontwikkeling van talenten, enz…)
·       Wij ondersteunen financieel de investeringen in een fietsherstellingsatelier en een schrijnwerkatelier
5.                  Cachet vzw (Molenbeek) www.cachetvzw.be
·       Cachet werd opgericht door vier dames  met als doel een netwerk op te richten ter ondersteuning van mensen zoals zij: mensen die met jeugdzorg te maken hebben gehad en zich niet herkennen in de stereotypen van slachtoffer of krapuul. Hun streven is andere jongeren, de hulpverlening, de publieke opinie en het beleid te inspireren.
·       Wij ondersteunen financieel de kosten voor een affichecampagne en en voor filmpjes met getuigenissen