Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club ANTWERPEN VOORKEMPEN

Laatste bijwerking : 08/08/2019

Historiek

Lions

Uitgebreide informatie over Lions Club Antwerpen Voorkempen vindt u op: https://www.lionsantwerpenvoorkempen.be

 

Hoe het begon

 

Op een dag in 1969 kwam er een telefoontje van Emile Hoet met de vraag of we zouden geïnteresseerd zijn om mee te werken aan de oprichting van een nieuwe LIONS - club. Met heel wat terughoudendheid aanvaardden enkelen de uitnodiging om eens een vergadering van ANTWERPEN - MARNIX bij te wonen en bij die gelegenheid met elkaar contact op te nemen. Zo gezegd, zo gedaan en zo kwamen de eerste grondleggers van de Club voor het eerst bij elkaar. Emile Hoet, wist te overtuigen van de noodzaak om in de Serviceclubs en dan in het bijzonder de LIONS, wat Vlaamse overtuiging te brengen.

Hoe was op dat ogenblik de toestand in het Antwerpse? Antwerpen - Centrum en Antwerpse Kempen waren zuiver Franstalig, Antwerpen - Steen begon met een zekere mate van tweetaligheid en alleen Antwerpen - Marnix was een Vlaamstalige Club! Op dat ogenblik was tevens Antwerpen Airport (als Vlaamse club) in oprichting.

Er was dan ook vrij snel akkoord om te proberen in het gebied van de Voorkempen een nieuwe Club op te richten. Die stichters waren Jan Verschraegen, Emiel De Cuyper. Jo de Corswarem, Paul Fleerakkers en Herman D’Heer. De eerste vergaderingen bestonden vooral in het uitzoeken van eventuele kandidaten, het bepalen van de grenzen van het wervingsgebied en de doelstellingen.

Het was niet zo moeilijk om 20 Charter - members bij elkaar te trommelen.

En dan de doelstellingen. Gezien de oprichters nogal non - conformisten waren kwamen zij overeen om als doel te stellen:

 -  de oprichting van een overtuigd - Vlaamse club, om, samen met andere Vlaamse Clubs onze plaats in de overwegend Franstalige Belgische LIONS - beweging af te dwingen.

 -  de activiteiten te richten op niet - caritatieve maar vooral culturele en educatieve doelstellingen. Zo stelden de pioniers als eerste streven de oprichting van een VOLKSHOGESCHOOL IN DE VOORKEMPEN in het vooruitzicht.

Er werd een Voorzitter en een bestuur gekozen en zoveel mogelijk Clubs werden persoonlijk uitgenodigd op de Charter - Night. Het embleem en onze vlag werden ontworpen van Paul Fleerakkers. Een persconferentie in oktober 1970 was de start om de Charter - uitreiking aan te kondigen met o.a. een Academische zitting in het "Rubenshuis" en om onze doelstelling wereldkundig te maken: de oprichting van een overtuigd Vlaamse club in een eerder Franstalige omgeving.

 De werking van de Club in de eerste jaren kunnen we illustreren aan de hand van enkele voorbeelden:

-  het inrichten van taalcursussen, Frans en Engels, en dit in Loenhout en Sint Lenaarts, als eerste stap naar de Volkshogeschool.

 -  de uitvoering, op verschillende plaatsen, van een Passiespel met muziek, dia’s en teksten voorgedragen door Julien Schoenaerts.

 -  het instellen van een prijs voor figuratieve kunst, later omgevormd tot de nog steeds bestaande en ondertussen zeer bekende Prijs voor AKWAREL.

 -  een verbroedering werd tot stand gebracht met andere Service - clubs.  Het werd een groot succes. Het initiatief werd de volgende jaren verdergezet in allerlei vormen tot het uiteindelijk een tennis - tornooi werd met tevens deelname van onze Peterclub Antwerpen -  Moerland.

 -  Later werd nog Lions club Hoogstraten Markland onder peterschap van Antwerpen Voorkempen opgericht.

Onder een voortdurend ambitie om aan fundraising te zorgen voor een groot aantal sociale doelen, richt onze club nog tot de dag van vandaag tal van evenementen in. Zeker te vermelde waard zijn de Antwerp Charity Golf Tournament, 4x4 Festival Kraaienhorst te Sint Lenaarts. www.4x4brecht.be 

Lions Club Antwerpen Voorkempen is nog de peterclub van Leo Club Antwerpen Voorkempen en om de internationale vriendschap eer aan te doen is de club al vele jaren gejumeleerd met Liions Club Apeldoorn Nederland met jaarlijkse wisselende bezoeken tot gevolg.