Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club ANTWERPEN DIAMANT

Laatste bijwerking : 11/08/2011

Historiek

We schrijven anno 1991. Vier musketiers beraadslagen over een nieuwe, dynamische, jonge en originele Club. Een aantal van hen zijn afkomstig vanuit een Leo-Club en kenden derhalve zeer goed het reilen en zeilen van onze beweging.
 
Was dit objectief wel haalbaar? Zouden we niet te veel tegenwind vangen?
Onze doelstelling was om een 20-tal gelijkgezinden rondom ons te scharen en aldus ons initiatief te concretiseren. Verder gingen we op zoek naar een naam, naar twee peter-clubs, een vergaderlokaal en alles wat er rond hangt.
 
In januari 1993 was de groep compleet. 23 enthousiaste jongeren vonden elkaar in dit project. De meeste van hen hadden reeds ervaring opgedaan in andere service-clubs (Rotaract, Ronde Tafel, etc.). Dit zorgde er dan ook voor dat deze Club reeds snel een begrip werd in ons Lions midden.
 
In maart 1993 vond de overhandiging plaats van ons kenteken in het Lindenbos te Aartselaar en aansluitend werd er gecharterd op 12 juni 1993 met een academische zitting in de Hélène Fourmont zaal van de toenmalige hoofdzetel van de Generale Bank te Antwerpen.
Al snel gingen we over tot de orde van de dag en via talrijke fundraising activiteiten begonnen we naam te maken.

Momenteel is onze jaarlijkse B & O (Blues & Oysters) een begrip in Antwerpen geworden. Dank zij dit grootse evenement zijn we in staat een aantal hulpbehoevende instellingen te ondersteunen. Dit heeft dan ook op zijn beurt er toe geleid dat we reeds een tweede prijs behaald hebben voor het Nationaal Werk.

Momenteel telt onze ‘vriendengroep’ 28 leden die allemaal er voor zorgen dat onze ‘DIAMANT’ zo schittert !